අල්ලපු ගෙදර ඇන්ටා පොල්ල මසාජ් කරලා බඩු යවන හැටි

ලංකාවේ සුපිරි වැල ෆිල්ම් එකක්,නුල් පොටක් නෑ ඇගේ

ඉන්ටව් ආපු කෙල්ල බොසා එක්ක ගන්න ආතල්- සිංහල වැල

වීණා ජයකොඩිගේ වැලක් - ඉවරවෙනකන් බලන්න

ඉස්කෝලේ ඇතුලේ කපල් දෙකක් ආතල් ගන්න විදිහ විඩියෝ කරලා

අලුත්ම සිංහල වැල ෆිල්ම් එක, කැමරාමන්ගේ ආතල් එක

ෆිල්ම් හෝල් එකේ අලුත්ම ආතල් එක

අම්මට ගහන කාටූන් වැලක්(කොටස් 5ක්ම තියෙනවා)

මෙන්න දහම් පාසල් කැල්ල කොටු පැනලා

බඩුව ගහල ඉවර වෙල අඩුම් මාරු කරනව- sri lankan

මෙන්න ලංකාවෙ කෙල්ලෙක් වැස්සෙ ඇගිල්ල ගහනව

වයසක පොරක් එක්ක කෙල්ලෙක් ගන්න ආතල් එකක්

හොර මිනිහත් එක්ක ලංකාවේ ඇන්ටා පාරක් ගන්න සුපිරි සැපක්

ලංකාවේ සුපිරි බඩුවක් ගහන්න කලින් නාගෙන එනවා

මෙන්න ලංකාවේ අලුත්ම වැල ෆිම්ල් එකෙන්